MC ke baad Kitne Dino baad love kare Ki pregnant Na Ho ..?

MC ke baad Kitne Dino baad love kare Ki pregnant Na Ho Aur Hum precaution bhi nahi Lena Chahte jck condom ad

Mamtesh asked on 19 Jan '17 at 13:29

1 Answers


Mamtesh answer on 19 Jan '17 at 13:31

I don't share my answer